Drzwi 68 mm

Materiał: sosna, dąb

Konstrukcja:
Ościeżnica:

Wykończenie:

Sposób otwierania: otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:
Wyposażenie za dopłatą:

Norma wykonania: PN-EN 14351-1+A1:2010

Deklaracja zgodności EC: nr 2/2011

Współczynnik przenikalności cieplnej drzwi k: 1,24 W/mkw

Gwarancja: 2 lata